Zkušební řády

Zkušební řád karate Shotokan
Technické požadavky na stupně kyu a DAN
 
Použité symboly :
 
ZK      = zenkucu-dači
KI       = kiba-dači
KK     = kokucu-dači
v          = vpřed
z          = vzad
s          = stranou
/           = zůstává postoj (postavení chodidel)
-          = změna postoje
 
 
1.skupina: 8.- 7.Kyu - nižší žákovské stupně
 
8. kyu (hači-kju) - bílý pás
 
KIHON
1, ZK v: čudan oi-cuki (obrat s gedan-barai)
2, ZK v: čudan gyaku-cuki
3, ZK z: age-uke
4, ZK v: uči-uke
5, ZK z: soto-uke
6, KK v: šuto-uke (obrat s gedan-barai)
7, ZK v: mae-geri džodan (paže gedan)
8, KI  s: joko-geri-kekomi čudan (3 × na každou stranu)
 
KUMITE
 
Gohon-kumite
 
5 × džodan oi-cuki (kryt age-uke)
5 × čudan  oi-cuki (kryt soto-uke,  po pátém útoku  vždy jednou protiútok gyaku-cuki s  kiai)
 
KATA
 
Heian - šodan (Heian 1)
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
- zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni
- předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla
- nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)
- nedostatečné sevření ruky v pěst
- při gohon-kumite pohled směřuje k zemi
 

 
7. kyu (šiči-kju) - žlutý pás
 
KIHON
 
1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat s gedan-barai)
2, ZK v: čudan gyaku-cuki
3, ZK v: sanbon-cuki
4, ZK z: age-uke
5, ZK v: soto-uke
6, ZK z: uči-uke
7, KK v: šuto-uke (obrat s gedan-barai)
8, ZK v: mae-geri (džodan, paže čudan)
9, KI s: joko-geri-kekomi (jako 8.kyu)
10,KI s: joko-geri-keage (čudan)
 
KUMITE
 
Gohon-kumite
 
5× džodan oi-cuki (jako v 8.kyu)
5× čudan oi-cuki (obránce zakročí levou nohou a provede kryt soto-uke zevnitř pravou rukou)
 
KATA
 
Heian - nidan (Heian 2)
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- chybný postoj - zdvihnuté rameno, ohnuté zápěstí v konci úderu
- chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů
- málo zdvižené koleno kopající nohy
- chybná vzdálenost při gohon-kumite
- chyby z předchozích kyu
 
 
  
2.skupina: 6.- 4.Kyu - střední žákovské stupně
 
6. kyu (roku-kjú) - zelený pás
 
KIHON
 
1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki
3, ZK z: age-uke / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke / gyaku-cuki
5, ZK z: uči-uke / gyaku-cuki
6, KK v: šuto-uke /(ZK) nukite (obrat s gedan-barai)
7, ZK v: mae-geri (džodan, paže čudan)
8, ZK v: mawashi-geri (čudan)
9, ZK v: joko-geri-kekomi (čudan, zadní nohou)
10,KI s: joko-geri-keage (třikrát na každou stranu)
 
KUMITE
 
Kihon-ippon-kumite
 
útoky pouze pravou
2 × džodan oi-cuki
2 × čudan oi-cuki
2 × čudan mae-geri
 
Obrana proti :
 
- džodan  oi-cuki krytem age-uke (střídavě levá, pravá)
- čudan oi-cuki krytem soto-uke (střídavě levá, pravá)
- mae-geri        1, ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan-barai levé
                        2, ústup vzad levé nagaši-uke, protiútok volný
 
KATA
 
Heian - sandan (Heian 3)
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- chybné držení těžiště (klesání, stoupání)
- nepřesné stahování kopající nohy zpět
- chybná práce boků
- nejistota v postojích
- chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata
- při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu
- chyby z předchozích kyu
 

 
5. kyu (go-kju) - fialový pás
 
KIHON
 
1, ZK v: sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK z: age-uke / gyaku-cuki
3, ZK v: soto-uke / přední noha do KI s joko-empi-uči
4, ZK z: uči-uke / gyaku-cuki
5, KK v: morote-uči-uke
6, KK z: šuto-uke / přední noha do ZK s džodan šuto-uči
7, ZK v: mae-geri-rengeri s mezikrokem (třikrát)
8, ZK v: mawashi-geri džodan
9, ZK v: joko-geri-kekomi
10,KI s: joko-geri-keage (třikrát)
 
kombinace (čudan kamae - zápasového střehu)
 
1, čudan mae-geri / džodan,čudan rencuki
2, čudan mawashi-geri / čudan gyaku-cuki
 
KUMITE
 
Kihon-ippon-kumite
 
džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi
 
Útoky 1 × střídavě pravou a levou končetinou, obrana i protiútok volné, ale ipponové techniky
 
KATA
 
Heian - jondan (Heian 4)
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- špatná koordinace pohybů
- techniky jsou prováděny toporně, nedostatečná plynulost
- těžiště je vysoko položené ve všech koncových postojích
- zvedání těžiště při přechodu z postoje do postoje
- nestejné zakončení pohybu (paže / tělo / nohy)
- při kumite nedostatečná  koncentrace, špatný odhad vzdálenosti, špatné držení těla
- chyby z předchozích kyu
 

 
4. kyu (jon-kjú) - fialový pás
 
KIHON
 
1, ZK v: oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: gyaku-cuki džodan (na místě) / vpřed čudan gyaku-cuki
3, ZK v: soto-uke / joko-empi-uči (KI) / tate-uraken-uči
4, KK z: morote-uči-uke / gyaku-cuki (ZK)
5, KK v: šuto-uke  /   mae-aši-geri  /  gyaku-cuki   (obrat s gedan-barai)
6, ZK v: mae-geri džodan
7, ZK v: mawashi-geri džodan
8, ZK v: mae-geri čudan - stáhnout kopající nohu zpět / toutéž nohou mawashi-geri (džodan) došlap vpřed
9, ZK v: uširo-geri
10,KI s: joko-geri-keage - joko-geri-kekomi (po překroku)
 
kombinace (z čudan kamae)
 
1, mae-geri (došlap vpřed)/mawashi-geri (džodan)/čudan gyaku-cuki (na každou stranu třikrát)
2, joko-geri-kekomi zadní nohou (čudan )/ gyaku-cuki
 
KUMITE
 
Kihon-ippon-kumite
 
džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi
 
Vše dvakrát na každou stranu. Obránce provede dvě různé obranné techniky. Po protiútoku gyaku-cuki se  vrací ihned do čudan kamae ZANŠIN.
 
KATA
 
Heian - godan (Heian 5)
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány
 
- v konečné fázi techniky chybí kime, HIKITE
- ztráta rovnováhy při obratech, při kopech
- špatná vzdálenost při kumite
- chyby z předchozích kyu
 

3. skupina: 3. - 1.Kyu - vyšší žákovské stupně
 
3. kyu (san-kjú) - hnědý pás
 
KIHON
 
1, ZK v: oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: oi-cuki / gyaku-cuki
3, ZK z: age-uke / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke /  joko-empi (KI) /tate-uraken-uči(KI) / gyaku-cuki (ZK)
5, KK z: morote-uči-uke / gyaku-cuki (ZK)
6, KK v: šuto-uke  /  mae-aši-geri  /  gyaku-cuki (ZK)(obrat gedan-barai)
7, ZK v: mae-geri džodan
8, ZK v: mawashi-geri džodan
9, ZK v: mawashi-geri-rengeri (čudan, džodan s mezikrokem)
10,ZK v: uširo-geri
11,ZK v: joko-geri-kekomi čudan
12,KI s: joko-geri-keage džodan, třikrát na každou stranu
 
kombinace (z čudan kamae)
 
1, kizami-cuki /  gyaku-cuki (se  suriaši), třikrát  na každou stranu
2, mae-mawashi-geri (čudan) došlápnout  vpřed / mawashi-geri džodan / uraken-uči / gyaku-cuki
 
KUMITE
 
Džiu-ippon-kumite
 
džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi
 
Všechny útoky jednou na každou stranu.
 
KATA
 
Tekki-šodan (Tekki 1)
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- neplynulé provádění kombinací (špatná vázanost technik)
- přerušení pohybu boků při provádění kombinací
- špatná vzdálenost při kumite
- chybějící nebo chybný rytmus při provádění kata
- chyby z předchozích kyu
 

 
2. kyu (ni-kjú) - hnědý pás
 
KIHON
 
1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki
3, ZK v: age-uke / mae-geri (kopající nohu stáhnout zpět) / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke / joko-enpi (KI) / gyaku-cuki (ZK)
5, KK z: morote-uči-uke / kizami-cuki (ZK) / gyaku-cuki
6, ZK v: mae-geri / oi-cuki (bez mezikroku)
7, ZK v: mawashi-geri džodan / gyaku-cuki
8, ZK v: mawashi-geri džodan  / uširo-geri  (třikrát na každou stranu)
9, KI s: joko-geri-keage - (překrok) joko-geri-kekomi (druhá noha)
 
kombinace (z čudan kamae)
 
1, kizami-cuki / gyaku-cuki (suri-aši) - (krok) uraken / gyaku-cuki
2, mawashi-geri džodan / uširo-geri / uraken / gyaku-cuki
 
KUMITE
 
Džiu-ippon-kumite
 
džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi
uširo-geri
 
Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).
 
Obránce          - jednou s ústupem vzad (celý krok)
                        - jednou s odsunem vzad
 
KATA
 
Basai-dai
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
- odklon těla od cíle při cvičení s partnerem
- nejistota při útoku a protiútoku
- chyby z předchozích kyu
 

 
1. kyu (iči-kju) - hnědý pás
 
KIHON
 
1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki /  mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje)
3, ZK z: age-uke / mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět) / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke  /  joko-enpi  (KI)  /  tate-uraken-uči / gyaku-cuki(ZK)
5, KK z: šuto-uke / mae-joko-geri / gyaku-cuki (ZK)
6, ZK v: mae-geri džodan  / džodan, čudan rencuki (bez mezikroku)
7, ZK v: mawashi-geri džodan + joko-geri-kekomi čudan stejnou nohou bez položení na zem
8, KI s: joko-geri-kekomi čudan (s obratem)
9, ZK v: uširo-geri (čudan)
10,ZK v: aši-barai / gyaku-cuki
 
kombinace (z čudan kamae)
 
1, kizami-cuki / oi-cuki / gyaku-cuki
2, mae-mawashi-geri čudan - ura-mawashi-geri
 
KUMITE
 
Džiu-ippon-kumite
 
džodan oi-cuki             levou vpřed
čudan oi-cuki               pravou vpřed
mae-geri                      levou vpřed
mawashi-geri               pravou vpřed
joko-geri-kekomi         levou vpřed
uširo-geri                     pravou vpřed
 
vždy pouze jednou
 
KATA
 
Podle výběru z Basai-dai, Enpi, Džion, Hangetsu, Kanku-dai.
 
 
Chyby, které nejsou tolerovány :
 
- slabá kondiční příprava
- slabá sebekontrola při cvičení s partnerem
- chybějící sportovní duch
- chyby z předchozích kyu
 
 
 

Mistrovské stupně Dan 
 
1. DAN (šodan) - černý pás
 
Předzkouška  :  z  náhodně   vybraných  technik  z  předchozího   kyu-programu.
 
KIHON
 
1, ZK v: sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK z: age-uke / mae-geri (stažení kopající  nohy do výchozí  pozice) / gyaku-cuki
3, ZK v: soto-uke / joko-enpi (KI) / tate-uraken-uči / gyaku-cuki čudan (ZK)
4, ZK v: oi-cuki džodan / gyaku-cuki čudan / odsun vzad s uči-uke (ZK) vpřed suriaši gyaku-kizami-cuki džodan  / mae-geri džodan / gyaku-cuki
5, ZK v: gyaku-cuki čudan (na místě) - (krok vpřed) gyaku-cuki čudan / ústup v KK  šuto-uke - vpřed šuto-uke / mae-mawashi-geri džodan / gyaku-cuki  čudan
6, ZK v: oi-cuki  džodan / gyaku-cuki čudan / ústup vzad gedan-barai - vpřed oi-cuki čudan
7, ZK v: mae-geri-rengeri čudan kekomi,  džodan keage (3 ×  na  každou stranu)
8, ZK v: mawashi-geri
9, KI s: joko-geri-keage - (překrok) joko-geri-kekomi (druhou nohou), 3 × na  každou stranu
10,ZK v: mae-mawashi-geri (čudan) - vpřed mawashi-geri džodan
11,ZK v: uširo-geri
 
kombinace (z čudan kamae)
 
1, mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět) / mawashi-geri vpřed (stejnou nohou) / uraken-uči / gyaku-cuki - vpřed mawashi-geri  / gyaku-cuki
2, kizami-cuki / gyaku-cuki - vpřed mawashi-geri / gyaku-cuki
 
kopy na místě
 
výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé
 
1, pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK třikrát každou nohou)
 
 KUMITE
 
a) Džiu-ippon-kumite             jako 1.kyu
b) Džiu-kumite                       se třemi partnery postupně
 
KATA
 
1, ŠITEI          kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1
2, TOKUI       podle výběru z Basai-dai, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku-dai
 
 
 
 
2. DAN (nidan) - černý pás
 
Předzkouška  :  z  náhodně   vybraných  technik  z  předchozího programu do 1.DANu.
 
KIHON
 
Výchozím postojem je zde zápasový střeh - KAMAE
1, v:     kizami-cuki / sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, v:     kizami-cuki / vpřed mae-geri / oi-cuki
3, KI s:            joko-geri-keage / joko-geri-kekomi (3 × na každou stranu)
4, v:     kizami-cuki (džodan) / vzad age-uke / mawashi-geri (KI) / uraken-uči / vpřed (ZK) oi-cuki (čudan)
5, v:     mae-geri / joko-geri-kekomi (druhou nohou) (3 × na každou stranu)
6, v:     mae-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / vzad (KK) šuto-uke / (ZK) tate-nukite / vpřed ura-mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan)
 
kombinace (z čudan kamae)
 
joko-geri-kekomi (čudan) / mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan) zpět (KK) šuto-uke / vpřed (ZD) uširo-geri (čudan) / joko-uraken-uči / gyaku-cuki (čudan)
 
kopy na místě
 
výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé
 
pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawashi-geri (džodan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK, 3 × každou nohou)
 
KUMITE
a) Džiu-ippon-kumite
b) Džiu-kumite
  
KATA
 
1, ŠITEI          zkoušející vybere jednu kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1, Basai-dai, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku-dai
 
2, TOKUI       zkoušený předvede jednu kata mimo dosud uvedený program
 
 

 
3. DAN (šodan) - černý pás
 
KIHON
 
1, ZK v: oi-cuki čudan (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki
3, ZK z: age-uke / mae-geri (stažení kopající nohy do výchozí pozice) / gyaku-cuki čudan zde opět obrat s gedan-barai, KAMAE
4, ZK v: soto-uke / joko-uraken-uči (džodan) stejnou paží / gyaku-cuki (čudan) zde opět obrat s gedan-barai, KAMAE
5, ZK v: oi-cuki  (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / ústup vzad (KK) s šuto-uke / uširo-geri / gyaku-cuki, KAMAE
6, ZK v: mae-geri (džodan) / joko-uraken-uči (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
7, ZK v: mae-geri (čudan) kopajicí nohu nepokládat na zem, mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
8, KI v: joko-geri-keage (džodan)-(překrok) joko-geri-kekomi (čudan) druhou nohou, 3 × na každou stranu
 
kopy na místě
výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé
 
pravé mae-geri džodan  / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawashi-geri (džodan) kopající  nohu položit vzad do  výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK 3 × každou nohou)
 
KUMITE
 
a) Džiu-ippon-kumite             džodan oi-cuki
                                               čudan oi-cuki
                                               čudan mae-geri
                                               čudan joko-geri-kekomi
 
Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).
Obránce          - jednou s ústupem vzad (celý krok)
                        - jednou s odsunem vzad
 
b) Džiu-kumite             s jedním až pěti partnery
 
KATA
 
1, ŠITEI          - kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1
2, TOKUI       - a, kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1. - 3.- b, podle výběru z Basai-dai, Basai-šo,Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku-dai, Kanku-šo, Nižušiho, Meikyo
3, BUNKAI    - zkoušený předvede bojové aplikace technik obsažených v některé z                         výše uvedených ŠITEI kata b,. Aplikace musí být věrohodné.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one